HIGHLANDS PROJECT (Mallorca)

“Suspir” (2013) i, sobretot, “Skalanes” (2015) els convertiren en una de les majors sorpreses que ha donat l’escena illenca en anys –potser dècades– per una sorprenent mescla de jazz contemporani amb groove-funk, smooth jazz i lleugeres pinzellades pop. Admiradors de Weather Report, Snarky Puppy, Lala Hathaway o Christian Scott, Highlands Project han variat repetidament la seva formació des de fa cinc anys, tot i mantenir un nucli fix de músics. El resultat és un col·lectiu inquiet capaç de fer, de cada concert, una experiència única.
“Suspir” (2013) y, sobre todo, “Skalanes” (2015), los convirtieron en una de las mayores sorpresas que ha dado la escena isleña en años –décadas, quizás- por una sorprendente mezcla de jazz contemporáneo con groove-funk, smooth jazz y ligeras pinceladas pop. Admiradores de Weather Report, Snarky Puppy, Lala Hathaway, o Christian Scott, Highlands Project han variado repetidamente su formación desde hace cinco años, a pesar de mantener un núcleo fijo de músicos: el resultado es un colectivo inquieto capaz de hacer, de cada concierto, una experiencia única.

Els comentaris estan tancats.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: