ROMEO (Mallorca)

Dur la música d’artistes tan diferents entre si com Depeche Mode, Antònia Font o Neil Young al terreny del jazz no és una tasca senzilla. Cecília Giménez, vocalista argentina establerta a Mallorca i coneguda per la seva tasca al capdavant de La Fada Despistada o la Glissando Big Band, ha fet una pass a valenta acompanyada per músics com Guillem Fullana o el suec Marko Lohikari. Romeo, nom del projecte i del disc que han publicat aquest mateix 2017, materialitza un dels seus leitmotivs bàsics: fer música de totes bandes, per a tothom.
Llevar la música de artistas tan diferentes entre sí como Depeche Mode, Antònia Font o Neil Young al terreno del jazz no es una tarea sencilla. Cecilia Giménez, vocalista argentina establecida en Mallorca y conocida por su labor al frente de La Fada Despistada o la Glissando Big Band, ha dado el valiente paso acompañada de músicos como Guillem Fullana o el sueco Marko Lohikari. Romeo, nombre del proyecto y del disco que han publicado este mismo 2017, materializa uno de sus leitmotivs básicos: hacer música de todas partes, para todo el mundo.

Els comentaris estan tancats.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: