UNER (Barcelona)

Figures capitals de la música electrònica internacional, com Carl Cox o Laurent Garnier, han punxat i reivindicat el material sonor d’Uner, consolidant-lo com un dels principals estendards de la nova generació de productors espanyols. Assidu als millors xarts electrònics i premiat per la crítica especialitzada, el DJ català ha destacat tant per la seva contínua innovació tècnica com per la seva facilitat per a crear sessions tan enèrgiques com consistents, uns valors que l’han duit no només a punxar a les cabines de la Boiler Room, el Watergate o l’Space Ibiza, si nó també a editar material amb segells com Solar Distance, Cadenza, Defected, Get Physical i, sobretot, Diynamic.
Figuras capitales de la música electrónica internacional, como Carl Cox o Laurent Garnier, han pinchado y reivindicado el material sonoro de Uner, consolidándolo como uno de los principales estandartes de la nueva generación de productores españoles. Asiduo en los mejores charts electrónicos y premiado por la crítica especializada, el DJ catalán ha destacado por su continua innovación técnica como por su facilidad para crear sesiones tan enérgicas como consistentes: valores que le han llevado no sólo a pinchar en las cabinas de la Boiler Room, el Watergate o el Space Ibiza, sino editar material con sellos como Solar Distance, Cadenza, Defected, Get Physical y, sobretodo, Dynamic.

Els comentaris estan tancats.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: