O SISTER! (Sevilla)

La unió artística d’Helena Amado (soprano) i els germans Padilla, Marcos (tenor) i Paula (contralt) el 2008 donà lloc a O Sister, una formació que ha assolit un important èxit els darrers anys recreant amb gran fidelitat la música de l’edat d’or del jazz vocal, el dixie, el swing i d’altres estils que foren populars als Estats Units entre els anys vint i trenta. El seus repertoris i la seva espectacular en escena els han convertir en una de les bandes espanyoles més populars d’aquest gènere.

La unión artística de Helena Amado (soprano) y los hermanos Padilla, Marcos (tenor) y Paula (contralt) el 2008 dio lugar a O Sister, una formación que ha logrado un importante éxito los últimos años recreando con gran fidelidad la música de la edad de oro del jazz vocal, el dixie, el swing y otros estilos que fueron populares en los Estados Unidos entre los años veinte y treinta. Sus repertorios y su espectacular en escena los han convertir en una de las bandas españolas más populares de este género.

enllaç youtube

Els comentaris estan tancats.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: