TROBADA DE BANDES

PALAU DE CONGRESSOS – 21 DE GENER 11H

fins esgotament localitats- entrada gratuïta

La presentació oficial de la Banda Municipal de música de Palma es féu el 22 de desembre de 1966, al Teatre Principal d’aquesta ciutat, sota la batuta del seu primer director titular, Julio Ribelles. Llavors, oficialment era denominada Banda de la Policia Municipal; aviat es consolidà com una de les agrupacions professionals més joves i de clar referent al panorama nacional, amb una plantilla de 45 professors, que manté avui.

De l’època de Julio Ribelles (1966-1987) ençà, hi han ocupat el lloc de director titular: Bernabé Sanchís (en funcions, 1972-73), Ángel Martínez (en funcions, 1987-89), Daniel Martínez (1989-1999) i Ramon Juan Garrigós (en funcions, 1999-2002). A partir de 2002 i fins 2013 ocupà el càrrec Juan Giménez Cerezo. Actualment, el càrrec de director titular l’ocupa Salvador Sebastià López des de l’estiu de 2013, i el de subdirector, des de 2012, Mario Errea del Pago.

D’altra banda, han ocupat la plaça de subdirector Bernabé Sanchís (1966-76), Ángel Martínez (1976-99) i, des de 1999, Ramon Juan Garrigós.

Han col·laborat amb la Banda Municipal directors convidats com Bernardo Adam, Francisco Hernández, Derek Bourgeois, Luis Sanjaime, Bernabé Sanchís, José Mut, Rafael Sanz, José Rafael… així com els cantants solistes Helend Field, Francisca Quart, Dolores Vercher, Joana Llabrés, Sylvia Corbacho, Pedro Fuentes, Antoni Aragó, Andrés del Pino… i intèrprets instrumentistes com, Enrique Pérez-Piquer, Rubén Simeó, Rubén Marqués, Gómez de Edeta, Xavier Richart, Collette Truyol, etc. També s’ha comptat amb agrupacions corals com la Coral Universitat de les Illes Baleadrs i la Capella Mallorquina de Palma.

El maig de 2004 fou convidada per RNE a participar al V Cicle de Concerts de Bandes de RNE i actuà al Palau de la Música de València. Fou seleccionada per al CD Plaza Mayor (Bandas de Espanya), editat per RTVE Música 2005.

S’ha de destacar la tasca realitzada en la promoció i la difusió de la música de les Illes Balears, amb l’estrena i l’enregistrament d’obres de compositors autòctons o residents a l’arxipèlag com Antoni Torrandell, el P. Miquel Marqués, Bartomeu Oliver, Baltasar Moyà, Enrique Pastor, Dérek Bourgois, David León, etc.

D’ençà de la seva fundació, la Banda Municipal realitza tota una sèrie d’activitats culturals, educatives i protocol·làries, estructurades a la temporada de concerts de l’auditori del Conservatori Superior de Música de Palma; la temporada d’estiu amb els seus concerts a la plaça Major, una sèrie de concerts didàctics per a escolars, i altres actes i concerts extraordinaris realitzats tant a Palma com a moltes poblacions de les illes.

De manera anual són part indispensable de la trobada de bandes que se celebra per Sant Sebastià, i que per primer any tindrà com a escenari el Palau de Congressos de Palma.

banda municipal

La presentación oficial de la Banda Municipal de música de Palma se hizo el 22 de diciembre de 1966, en el Teatro Principal de esta ciudad, bajo la batuta de su primer director titular, Julio Ribelles. Entonces, oficialmente era denominada Banda de la Policía Municipal; pronto se consolidó como una de las agrupaciones profesionales más jóvenes y de claro referente en el panorama nacional, con una plantilla de 45 profesores, que mantiene hoy.

De la época de Julio Ribelles (1966-1987) a ahora, han ocupado el lugar de director titular: Bernabé Sanchís (en funciones, 1972-73), Ángel Martínez (en funciones, 1987-89), Daniel Martínez (1989-1999) y Ramon Juan Garrigós (en funciones, 1999-2002). A partir de 2002 y hasta 2013 ocupó el cargo Juan Giménez Cerezo. Actualmente, el cargo de director titular es ocupado por Salvador Sebastià López desde el verano de 2013, y el de subdirector, desde 2012, por Mario Errea del Pago.

Por otro lado, han ocupado la plaza de subdirector Bernabé Sanchís (1966-76), Ángel Martínez (1976-99) y, desde 1999, Ramon Juan Garrigós.

Han colaborado con la Banda Municipal directores invitados como Bernardo Adam, Francisco Hernández, Derek Bourgeois, Luis Sanjaime, Bernabé Sanchís, José Mudo, Rafael Sanz, José Rafael…así como los cantantes solistas Helend Field, Francisca Quart, Dolores Vercher, Joana Llabrés, Sylvia Corbacho, Pedro Fuentes, Antoni Aragón, Andrés del Pino…e intérpretes instrumentistas cómo, Enrique Pérez-Piquer, Rubén Simeó, Rubén Marcara, Gómez de Edeta, Xavier Richart, Collette Truyol, etc. También se ha contado con agrupaciones corales como la Coral Universidad de las Islas Baleadrs y la Capilla Mallorquina de Palma.

El mayo de 2004 fue invitada por RNE a participar al V Ciclo de Conciertos de Bandas de RNE y actuó en el Palau de la Música de Valencia. Fue seleccionada para el CD Plaza Mayor (Bandas de España), editado por RTVE Música 2005.

Se tiene que destacar la tarea realizada en la promoción y la difusión de la música de las Islas Baleares, con el estreno y la grabación de obras de compositores autóctonos o residentes al archipiélago como Antoni Torrandell, el P. Miquel Marcara, Bartomeu Oliver, Baltasar Moyà, Enrique Pastor, Dérek Bourgois, David León, etc.

Desde su fundación, la Banda Municipal realiza toda una serie de actividades culturales, educativas y protocolarias, estructuradas en la temporada de conciertos del auditorio del Conservatorio Superior de Música de Palma; la temporada de verano con sus conciertos en la plaza Mayor, una serie de conciertos didácticos para escolares, y otros actos y conciertos extraordinarios realizados tanto en Palma como en otras muchas poblaciones de las islas.

De manera anual son parte indispensable del encuentro de bandas que se celebra por San Sebastián, y que por primera vez tendrá como escenario el Palacio de Congresos de Palma.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: