QANARUSA (Mallorca)

Agafant el seu nom de l’antic districte d’època musulmana que incloïa Sencelles, municipi d’on procedeixen, aquesta jove formació nasqué el 2012 amb el propòsit de reivindicar les arrels de la música folklòrica mallorquina. Una bufada d’aire fresc per al
ball de bot que, tot i la seva joventut, compta amb components foguejats en d’altres formacions com el grup de ball Es Jonc, Volvox o l’ associació de xeremiers Es Capoll Llarg.
Tomando su nombre del antiguo distrito de época musulmana en el que se integraba Sencelles, municipio del que proceden, esta joven formación nació en el 2012 con el propósito de reivindicar las raíces de la música folklórica mallorquina. Un soplo de aire fresco para el” ball de bot” que, a pesar de su juventud, cuenta con componentes curtidos en formaciones como el grupo de baile Es Jonc, Volvox o la asociación de xeremiers Es Capoll Llarg.

ARREU (Mallorca)

Sorgits el 2012, Arreu són un experimentat quartet que alterna peces cantades amb instrumentals o sonades de xeremies; dins el seu repertori, en el que el ball pagès de Llevant hi té un paper destacat, s’hi troben peces tradicionals de Mallorca, però també de Menorca i Eivissa. Els seus enèrgics directes els han convertit en un dels nous grans valors de la música d’arrel de la nostra illa.
Surgidos en el 2012, Arreu son un experimentado cuarteto que alterna piezas cantadas con instrumentales o ‘sonades de xeremies’; dentro de su repertorio, en el que el baile payés de Llevant tiene un papel destacado, se encuentran piezas tradicionales de Mallorca, pero también de Menorca e Ibiza. Sus enérgicos directos les han convertido en uno de los nuevos grandes valores de la música de raíz de nuestra isla.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑