NIT DE L’HUMOR

26 DE GENER – 20h

Plaça Major

Espectacle de monòlegs amb els millors còmics del país, reconeguts pels seus treballs a televisió, i a programes i canals d’humor com El club de la comédia, Comedy Central i Paramount Comedy, entre d’altres.

Espectáculo de monólogos con los mejores cómicos del país, reconocidos por sus trabajos en televisión, y en programas y canales de humor como El club de la comedia, Comedy Central y Paramount Comedy, entre otros.

 

Enrique San Francisco

NRIQUE_SAN_FCO_BA

Monologuista del Club de la Comédia. Actor de Gym Tony i Águila Roja. També ha aparegut en programes com Un, dos, tres… a leer otra vez, La noche de Fuentes y cia., etc. En teatre ha participat en diverses obres i té espectacles d’humor propis.

Monologuista del Club de la Comedia. Actor de Gym Tony y Águila Roja. También ha aparecido en programas como Uno, dos, tres… a leer esta vez, La noche de Fuentes y cía, etc. En teatro ha participado en varias obras y tiene espectáculos de humor propios.

 

David Amor

amor

Monologuista del Club de la Comédia i El club del chiste i actor de Gym Tony i BuenAgente. També ha treballat en la Televisió Gallega (TVG). El seu humor es caracteritza pel seu accent gallec molt pronunciat i destaquen les seves grans mans.

Monologuista del Club de la Comedia y El club del chiste y actor de Gym Tony y BuenAgente. También ha trabajado en la Televisión Gallega (TVG). Su humor se caracteriza por su acento gallego muy pronunciado y destacan sus grandes manos.

 

Raquel Sastre

sastre_fotosr

Va començar al món de l’humor en 2009, quan va aparèixer a les oficines de Paramount Comedy amb un text que havia escrit i sense experiència prèvia actuant.

Empezó en el mundo del humor en 2009, cuando apareció a las oficinas de Paramount Comedy con un texto que había escrito y sin experiencia previa actuando.

 

ComedyNaits_PalmadeMallorca

En cas de pluja l’espectacle es realitzarà en un teatre municipal.

JÈS! (Mallorca)

Formats a finals del 2016, Jès! aglutina antics membres de formacions com Barrumbada, La Gran Orquesta Republicana o Ray Callao per a donar forma a un repertori en el qual el reggae-ska conflueix amb la música tradicional, la rumba, els ritmes llatins o el pop: una nova proposta que, des d’una òptica festiva, ens du sons d’arreu del món. Feren el seu primer enregistrament la primavera del 2017 i de llavors ençà se’ls ha pogut veure com a finalistes del certamen Sona 9 o damunt els escenaris de nombrosos pobles mallorquins amb una gran premissa: fer ballar tothom, independentment de la seva edat i del seu lloc d’origen.
Formados a finales del 2016, Jès! aglutina antiguos miembros de formaciones como Barrumbada, La Gran Orquesta Republicana o Ray Callao para dar forma a un repertorio en el que el reggae-ska confluye con la música tradicional, la rumba, los ritmos latinos o el pop: una nueva propuesta que, desde una óptica festiva, nos lleva sonidos de todo el mundo. Realizaron su primera grabación en la primavera del 2017 y, desde entonces, se les ha podido ver como finalistas del certamen Sona 9 o sobre los escenarios de numerosos pueblos mallorquines bajo una gran premisa: hacer bailar a todo el mundo, con independencia de su edad o lugar de origen.

MOTHERFOLKERS (Mallorca)

Violins, llaüts, flabiols, guitarrons i clarinets… Set músics sobre l’escenari ens conviden a fer un viatge en el temps, amb la música d’arrels tradicionals com a principal fil conductor. Els Motherfolkers, nascuts el 2014, han aconseguit destacar per una posada en escena tan enèrgica com divertida, en la qual les cançons folklòriques mallorquines es complementen de forma ben natural amb tonades clàssiques irlandeses o d’inspiració nòrdica.

Violines, laudes, flautas, guitarrones y clarinetes… Siete músicos sobre el escenario nos invitan a hacer un viaje en el tiempo con música de raíces tradicionales como principal hilo conductor. Los Motherfolkers, nacidos en el 2014, han conseguido destacar por una puesta en escena tan enérgica como divertida en la que las canciones folklóricas mallorquinas comulgan de forma completamente natural con piezas clásicas irlandesas o de inspiración nórdica.

 

enllaç youtube

NAKANY KANTÉ (Guinea-Conakry)

Dos treballs discogràfics –el segon d’ells, Naka , editat el 2016– han consolidat la guineana Nakany Kanté com una de les noves grans veus africanes per la seva mescla única de pop amb música tradicional mandinga, l’mbalax senegalès i el sonsorné guineà: una formula que no només ha aconseguit seduir espectadors d’Espanya, sinó d’altres països com Àustria, França o el Regne Unit. Instal·lada a Barcelona des del 2012, els seus directes han gaudit de distincions d’honor a publicacions com Rockdeluxe o MondoSonoro, alhora que la crítica especialitzada definia les seves cançons com vibrants, lluminoses, profundes i reflexives, com s i haguessin estat creades per a trencar
qualsevol frontera.
Dos trabajos discográficos –el segundo de ellos, “Naka”, editado el 2016– han consolidado a la guineana Nakany Kanté como una de las nuevas grandes voces africanas por su mezcla única de pop con la música tradicional mandinga, el mbalax senegalés y el sonsorné guineano: una fórmula que no sólo ha conseguido seducir a espectadores de España, sino también de otros países como Austria, Francia o el Reino Unido. Instalada en Barcelona desde el 2012, sus directos han conseguido distinciones de honor en publicaciones como Rockdeluxe o MondoSonoro, a la vez que la crítica especializada definía sus canciones como vibrantes, luminosas, profundas y reflexivas, como si hubieran sido creadas para romper cualquier frontera.

QANARUSA (Mallorca)

Agafant el seu nom de l’antic districte d’època musulmana que incloïa Sencelles, municipi d’on procedeixen, aquesta jove formació nasqué el 2012 amb el propòsit de reivindicar les arrels de la música folklòrica mallorquina. Una bufada d’aire fresc per al
ball de bot que, tot i la seva joventut, compta amb components foguejats en d’altres formacions com el grup de ball Es Jonc, Volvox o l’ associació de xeremiers Es Capoll Llarg.
Tomando su nombre del antiguo distrito de época musulmana en el que se integraba Sencelles, municipio del que proceden, esta joven formación nació en el 2012 con el propósito de reivindicar las raíces de la música folklórica mallorquina. Un soplo de aire fresco para el” ball de bot” que, a pesar de su juventud, cuenta con componentes curtidos en formaciones como el grupo de baile Es Jonc, Volvox o la asociación de xeremiers Es Capoll Llarg.

ARREU (Mallorca)

Sorgits el 2012, Arreu són un experimentat quartet que alterna peces cantades amb instrumentals o sonades de xeremies; dins el seu repertori, en el que el ball pagès de Llevant hi té un paper destacat, s’hi troben peces tradicionals de Mallorca, però també de Menorca i Eivissa. Els seus enèrgics directes els han convertit en un dels nous grans valors de la música d’arrel de la nostra illa.
Surgidos en el 2012, Arreu son un experimentado cuarteto que alterna piezas cantadas con instrumentales o ‘sonades de xeremies’; dentro de su repertorio, en el que el baile payés de Llevant tiene un papel destacado, se encuentran piezas tradicionales de Mallorca, pero también de Menorca e Ibiza. Sus enérgicos directos les han convertido en uno de los nuevos grandes valores de la música de raíz de nuestra isla.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑