O SISTER! (Sevilla)

La unió artística d’Helena Amado (soprano) i els germans Padilla, Marcos (tenor) i Paula (contralt) el 2008 donà lloc a O Sister, una formació que ha assolit un important èxit els darrers anys recreant amb gran fidelitat la música de l’edat d’or del jazz vocal, el dixie, el swing i d’altres estils que foren populars als Estats Units entre els anys vint i trenta. El seus repertoris i la seva espectacular en escena els han convertir en una de les bandes espanyoles més populars d’aquest gènere.

La unión artística de Helena Amado (soprano) y los hermanos Padilla, Marcos (tenor) y Paula (contralt) el 2008 dio lugar a O Sister, una formación que ha logrado un importante éxito los últimos años recreando con gran fidelidad la música de la edad de oro del jazz vocal, el dixie, el swing y otros estilos que fueron populares en los Estados Unidos entre los años veinte y treinta. Sus repertorios y su espectacular en escena los han convertir en una de las bandas españolas más populares de este género.

enllaç youtube

DIRTY RICES (Mallorca)

Diuen d’ells que és impossible assistir als seus concerts sense acabar ballant. Aquesta jove formació de Pollença destaca per un set eclèctic en el qual tenen cabuda el country, el jazz, el rockabilly i, molt especialment, la seva gran especialitat: el swing.

Dicen de ellos que es imposible asistir a sus conciertos sin acabar bailando. Esta joven formación de Pollença destaca por un set ecléctico en el cual tienen cabida el country, el jazz, el rockabilly y, muy especialmente, su gran especialidad: el swing.

enllaç youtube

TIMBA TUMBET (Mallorca)

Malgrat que el nom del grup evoqui un plat clàssic de la gastronomia mallorquina, el quartet format per José Luís Garcia (percussió), Gori Matas (Hammond), Sergui Selles (piano) i Teo Salva (bateria) s’ha especialitzat en el mambo, la salsa, el merengue, la guajira, el son… A partir d’un conjunt d’estàndards emblemàtics, els de Timba Tumbet han construït un sòlid repertori que els ha convertit en una de les formacions locals més destacades entre els amants de les sonoritats llatinoamericanes.

A pesar de que el nombre del grupo evoque un plato clásico de la gastronomía mallorquina, el cuarteto formado por José Luís Garcia (percusión), Gori Matas (Hammond), Sergui Sillas (piano) y Teo Salva (batería) se ha especializado en el mambo, la salsa, el merengue, la guajira, el sueño… A partir de un conjunto de estándares emblemáticos, los de Timba Tumbet han construido un sólido repertorio que los ha convertido en una de las formaciones locales más destacadas entre los amantes de las sonoridades latinoamericanas.

enllaç youtube

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑