NO ROOM

L’EP “Hey Silver” (2015) posà en òrbita una banda que, segons la crítica especialitzada, podria convertir-se en una de les futures sensacions musicals de Mallorca gràcies a la imminent edició del seu primer disc. Malgrat la seva joventut, la banda capitanejada per Nacho Valestrini practica amb mestria un folk-rock que evoca noms com els de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ryan Adams o Damien Rice.

El EP “Hey Silver” (2015) puso en órbita una banda que, según la crítica especializada, podría convertirse en una de las futuras sensaciones musicales de Mallorca gracias a la inminente edición de su primer disco. Pese a su juventud, la banda capitaneada por Nacho Valestrini practica con maestría un folk-rock que evoca a nombres como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ryan Adams o Damien Rice.

PISTOLA

A punt d’editar el seu tercer disc en solitari, el cantautor manacorí Roger Pistola –posseïdor d’un ample currículum com a membre de Kard’s Piken, See o la banda d’Ivette Nadal, entre d’altres– s’ha convertit en un artista amb una important projecció: pop, folk i rock de caire confessional que evoca noms tan diversos com Nick Drake, Jeff Buckley o Devendra Banhart i que destaca per uns directes carregats d’emoció.

A punto de editar su tercer disco en solitario, el cantautor manacorí Roger Pistola -poseedor de un amplio currículum como miembro de Kard s Piken, See o la banda de Ivette Nadal, entre otros- se ha convertido en un artista con una importante proyección: pop, folk y rock de carácter confesional que evoca nombres tan diversos como Nick Drake, Jeff Buckley o Devendra Banhart y que destaca por unos directos cargados de emoción.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑