O SISTER! (Sevilla)

La unió artística d’Helena Amado (soprano) i els germans Padilla, Marcos (tenor) i Paula (contralt) el 2008 donà lloc a O Sister, una formació que ha assolit un important èxit els darrers anys recreant amb gran fidelitat la música de l’edat d’or del jazz vocal, el dixie, el swing i d’altres estils que foren populars als Estats Units entre els anys vint i trenta. El seus repertoris i la seva espectacular en escena els han convertir en una de les bandes espanyoles més populars d’aquest gènere.

La unión artística de Helena Amado (soprano) y los hermanos Padilla, Marcos (tenor) y Paula (contralt) el 2008 dio lugar a O Sister, una formación que ha logrado un importante éxito los últimos años recreando con gran fidelidad la música de la edad de oro del jazz vocal, el dixie, el swing y otros estilos que fueron populares en los Estados Unidos entre los años veinte y treinta. Sus repertorios y su espectacular en escena los han convertir en una de las bandas españolas más populares de este género.

enllaç youtube

DIRTY RICES (Mallorca)

Diuen d’ells que és impossible assistir als seus concerts sense acabar ballant. Aquesta jove formació de Pollença destaca per un set eclèctic en el qual tenen cabuda el country, el jazz, el rockabilly i, molt especialment, la seva gran especialitat: el swing.

Dicen de ellos que es imposible asistir a sus conciertos sin acabar bailando. Esta joven formación de Pollença destaca por un set ecléctico en el cual tienen cabida el country, el jazz, el rockabilly y, muy especialmente, su gran especialidad: el swing.

enllaç youtube

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑