VISITES ALS BARRIS DE PALMA

BARRIS DE PALMA, L´ESSÈNCIA DE LA CIUTAT

Rutes culturals per a redescobrir Palma des dels seus barris fent èmfasi en els seus aspectes més singulars i característics.

Coneixerem el patrimoni, la cultura i la historia dels barris partint des de la seva gènesi i evolució fins arribar al present.

RUTES:

PUIG DE SANT PERE. El barri on el port, la ciutat i el món es donen el torn

Un port, un barri, una ciutat i una illa que es relacionen amb el món a través de la mar. Receptor de gents i bressol de personatges il·lustres ha adaptat la seva fesomia i costums rebent influències i exportant audaços homes reconeguts internacionalment.

Història, oficis de la mar, personatges històrics i festes populars són les seves essències.

Un puerto, un barrio, una ciudad y una isla que se relacionan con el mundo a través del mar. Receptor de gentes y cuna de personajes ilustres, ha adaptado su fisionomía y costumbres recibiendo influencias y exportando audaces hombres reconocidos internacionalmente.
Historia, oficios de la mar, personajes históricos y fiestas populares son sus esencias.

 

SANTA CATALINA. Del arraval al trending topic

Un barri separat del centre per una centenària muralla, marginat per les seves condicions socioeconòmiques i sempre obert al mar i al món. Els “Cataliners” històricament han estat pioners en molts aspectes: industrialització, modernisme popular, moviment obrer i associatiu, i més recentment gentrificación i tardeo són alguns de les seves aportacions, encara que no sempre desitjades.

Un barrio separado del centro por una centenaria muralla, marginado por sus condiciones socio-económicas y siempre abierto al mar y al mundo. Los Cataliners históricamente han sido pioneros en muchos aspectos: industrialización, modernismo popular, movimiento obrero y asociativo, y más recientemente gentrificación y tardeo son algunos de sus aportaciones, aunque no siempre deseadas.

 

LA CALATRAVA

calatrava

Aquest antic barri que va ser llar de la comunitat jueva i dels blanquers, encara guarda molts secrets que anirem desvetllant. Alguns dels aspectes que tractarem seran la història de la maltractada comunitat xueta a Mallorca, les llegendes més famoses de Ciutat, els detalls més sorprenents d’edificis centenaris, la vida de llegendaris personatges del barri o l’art urbà que cohabita amb el el veïnat.

Este antiguo barrio que fue hogar de la comunidad judía y de los blanquers, y todavía guarda muchos secretos que iremos desvelando. Algunos de los aspectos que trataremos serán la historia de la maltratada comunidad xueta en Mallorca, las leyendas más famosas de la Ciudad, los detalles más sorpredentes de los edificios centenarios, la vida de legendarios personajes del barrio o el arte urbano que cohabita con el vecindario.

 

Cala Gamba/És Carnatge

Oblidat i maltractat durant centenars d’anys aquest insòlit paratge del Coll d‘en Rabassa amaga alguns dels secrets millor guardats de Palma. Catalogat com a Àrea Natural d’Especial Interès i utilitzat com a passeig i platja de cans, trobem en els seus racons jaciments paleontològics, professions desaparegudes, històries d’assalts i contraban i racons arqueològics.

Olvidado y maltratado durante centenares de años este insólito paraje del Coll d‘en Rabassa esconde algunos de los secretos mejor guardados de Palma. Catalogado como Área Natural de Especial Interés y utilizado como paseo y playa de perros, encontramos en sus rincones yacimientos paleontológicos, profesiones desaparecidas, historias de asaltos y contrabando, y rincones arqueológicos.

 

La Soledat

Representant de la Revolució Industrial a Mallorca, testimoni de canvis socials, bressol d’esportistes i poetes, la Soledat ja només té titulars a les pàgines de successos. Però el barri va ser i és molt més, orígens centenaris, patrimoni industrial, arquitectònic i esperit obrer són les senyes d’identitat del districte més obrer de Ciutat. La poesia de Rafael Jaume ens acompanyarà en el recorregut.

Representante de la Revolución Industrial en Mallorca, testigo de cambios sociales, cuna de deportistas y poetas, la Soledat ya solo tiene titulares en las páginas de sucesos. Pero el barrio fue y es mucho más, orígenes centenarios, patrimonio industrial, arquitectónico y espíritu obrero son las señales de identidad del distrito más obrero de Ciutat. La poesía de Rafael Jaume nos acompañará en el recorrido.

 

Sant Jaume

Barri que conjumina la tradició dels seus edificis històrics i la modernitat de la seva vida cultural i social. Forma part del centre de Ciutat però al mateix temps manté un aura de “tempo” tranquil i relaxat que altres barris del centre han perdut per l’activitat turística. Té un passat noble representat per les seves cases senyorials, esglésies i convents, que dóna motiu al fet que la imaginació col·lectiva converteixi successos històrics en llegendes.

Barrio que aúna la tradición de sus edificios históricos y la modernidad de su vida cultural y social. Forma parte del centro de Ciutat pero al mismo tiempo mantiene un aura de tempo tranquilo y relajado que otros barrios del centro han perdido por la actividad turística. Tiene un pasado noble representado por sus casas señoriales, iglesias y conventos, que da pie a que la imaginación colectiva convierta sucesos históricos en leyendas.

 

El terreno

Sota la mirada del Castell de Bellver i refrescat pel oratge del mar, va néixer com un barri escollit per il·lustres personatges per habitar-ho i gaudir-ho fora d’una ciutat encotillada i emmurallada. Des dels seus orígens intel·lectuals, pintors, escriptors, industrials i músics ho van escollir com a refugi.

Partint dels seus primers i solitaris orígens fins a la bullícia de la “Movida Palmesana” recorrerem la seva evolució i la visió que tenien del barri, alguns reconeguts personatges que van deixar records d’una atmosfera de llibertat i creativitat.

Bajo la mirada del Castillo de Bellver y refrescado por la brisa del mar, nació como un barrio escogido por ilustres personajes para habitarlo y disfrutarlo fuera de una ciudad encorsetada y amurallada. Desde sus orígenes intelectuales, pintores, escritores, industriales y músicos lo escogieron como refugio.
Partiendo de sus primeros y solitarios orígenes hasta el bullicio de la Movida Palmesana recorreremos su evolución y la visión que tenían del barrio, algunos reconocidos personajes que dejaron recuerdos de una atmósfera de libertad y creatividad.

 

Per a més informació, visitau Mallorca Insòlita

HORARIS:

13 de gener, 11 hores: La Soledat

14 de gener, 11 hores: El Terreno

15 de gener 17 hores: Santa Catalina

16 de gener, 17 hores: Puig de Sant Pere

17 de gener, 17 hores: Sant Jaume

18 de gener, 17 hores: La Calatrava

20 de gener, 11 hores: Cala Gamba – Es Carnatge

 

INSCRIPCIONS:

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: