VISITES GUIADES A LA TORRE MAJOR DEL CASTELL DE BELLVER

“PRESONERS A BELLVER”

La funció històrica del Castell de Bellver com a presó. La pedra i la seva memòria.

Cada un dels blocs sobre els quals s’erigeix el Castell de Bellver ha estat testimoni directe de les vicissituds perquè ha passat des de la seva construcció a inicis del segle XIV. Aleshores, la seva funció era prou clara: allotjar i defensar la recentment creada Corona de Mallorca. No hi ha guia de viatges que no reculli la seva història o llegendes, o que pugui obviar alguns dels trets – ser, per exemple, un dels quatre únics castells de planta circular que es conserven a Europa- que el converteixen en un dels nostres tresors patrimonials més valorats, projectats i, sobretot, visitats. Però, més enllà d’això, Bellver és quelcom més: el mirall on es reflexa la pròpia història de l’illa. Un primer esdeveniment va marcar, a manera de premonició, la que seria una de les funcions més recurrents d’aquest edifici: Jaume IV, fill del darrer rei privatiu de

Mallorca, va ser empresonat – ironia del destí – al mateix espai que un dia va idear el seu besavi com a residència reial de la dinastia mallorquina. D’aquesta manera, Jaume, El Pretenent, es convertí en el primer pres polític de la història del castell, encetant una ampla llista de noms que aniria creixent amb el transcórrer del temps i, sobretot, dels conflictes bèl·lics: la Guerra de Successió (1701 – 1713/1715), la Guerra d’Independència (1808 -1814) o, finalment, la Guerra Civil (1936 – 1939). Malgrat trobar – se a diferents segles, els reus d’aquests diferents episodis històrics tingueren un denominador comú: empraren les parets del mateix castell com a llenç on deixar constància d’un moment tràgic de la seva existència: la privació de llibertat.

Els diferents noms i dates que podem llegir a les parets i columnes constitueixen un patró de comportament que es repeteix sistemàticament a les presons i masmorres de tot el món.

Des de la segona meitat del segle XX, han estat objecte d’estudi per part de nombrosos especialistes de diverses disciplines: des de la Història de l’Art a la Psicologia. Podem determinar que el paper del Castell de Bellver durant la Guerra Civil és, encara, una assignatura pendent. Existeixen massa interrogants al voltant del volum de persones que hi varen estar tancades, del personal que dirigia la vida a la presó o, senzillament, del moment exacte en què aquest edifici va deixar d’acomplir aquesta funció penitenciària. Únicament tenim dues grans certeses: en primer lloc, que les condicions de vida al castell – igual que a altres presons franquistes de l’illa – estigueren marcades per la insalubritat; en segon terme, que els reclusos volgueren deixar constància del seu pas per allà escrivint o deixant incís un nom, un lloc d’origen o una data assenyalada com, per exemple, el seu dia d’ingrés a la presó. Breus missatges plens de valor i significat que, transcorregudes vuit dècades, s’ha d’evitar que continuïn condemnats a les adversitats del clima o al vandalisme d’alguns dels visitants del castell.

castillo-de-bellver-2

“PRISIONEROS EN BELLVER”
La función histórica del Castillo de Bellver como prisión. La piedra y su memoria.

Cada uno de los bloques sobre los cuales se erige el Castillo de Bellver ha sido testigo directo de las vicisitudes por la que ha pasado desde la su construcción a inicios del siglo XIV. Entonces, su función era bastante clara: alojar y defender la recientemente creada Corona de Mallorca. No hay guía de viajes que no recoja su historia o leyendas, o que pueda obviar algunas de sus características – ser, por ejemplo, uno de los cuatro únicos castillos de planta circular que se conservan en Europa – que lo convierten en uno de nuestros tesoros patrimoniales más valorados, proyectados y, sobre todo, visitados. Pero, más allá de esto, Bellver es algo más: el espejo donde se refleja la propia historia de la isla. Un primer acontecimiento marcó, a manera de premonición, la que sería una de las funciones más recurrentes de este edificio: Jaume IV, hijo del último rey privativo de Mallorca, fue encarcelado – ironía del destino – en el mismo espacio que un día ideó su bisabuelo como residencia real de la dinastía mallorquina. De este modo, Jaume, El Pretenent, se convirtió en el primer preso político de la historia del castillo, comenzando una ancha lista de nombres que iría creciendo con el transcurrir del tiempo y, sobre todo, de los conflictos bélicos: la Guerra de Sucesión (1701 – 1713/1715), la Guerra de Independencia (1808 -1814) o, finalmente, la Guerra Civil (1936 – 1939). A pesar de encontrarse en diferentes siglos, los reos de estos diferentes episodios históricos tuvieron un denominador común: emplearon las paredes del mismo castillo como lienzo donde dejar constancia de un momento trágico de su existencia: la privación de libertad.

Los diferentes nombres y fechas que podemos leer en las paredes y columnas constituyen un patrón de comportamiento que se repite sistemáticamente en las prisiones y mazmorras de todo el mundo.

Desde la segunda mitad del siglo XX, han sido objeto de estudio por parte de numerosos especialistas de varias disciplinas: desde la Historia del Arte a la Psicología. Podemos determinar que el papel del Castillo de Bellver durante la Guerra Civil es, todavía, una asignatura pendiente. Existen demasiados interrogantes alrededor del volumen de personas que estuvieron cerradas, del personal que dirigía la vida a la prisión o, sencillamente, del momento exacto en que este edificio dejó de cumplir esta función penitenciaria. Únicamente tenemos dos grandes certezas: en primer lugar, que las condiciones de vida al castillo – igual que en otras prisiones franquistas de la isla – estuvieron marcadas por la insalubridad; en segundo término, que los reclusos quisieron dejar constancia de su paso por allá escribiendo o dejando escrito un nombre, un lugar de origen o una fecha señalada cómo, por ejemplo, su día de ingreso a la prisión. Breves mensajes llenos de valor y significado que, transcurridas ocho décadas, se tiene que evitar que continúen condenados a las adversidades del clima o al vandalismo de algunos de los visitantes del castillo.

HORARIS
Dies 13, 14, 20 i 21 de gener a les 10h, 11.30h i 13h
INSCRIPCIONS

Per raons d’aforament, només es podrán fer reserves a través del telefon 971 73 50 65.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: